Danh sách

Zolfastel 5mg

0
Zolfastel 5mg - SĐK VD-0283-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Zolfastel 5mg Viên nang - Flunarizine

Silum

0
Silum - SĐK VN-21268-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Silum Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Nomigrain

0
Nomigrain - SĐK VN-1548-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Nomigrain Viên nang-5mg - Flunarizine hydrochloride

Vasotense-10

0
Vasotense-10 - SĐK VN-9606-10 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Vasotense-10 Viên nén - Flunarizine Dihydrochloride

Philmigrain capsule

0
Philmigrain capsule - SĐK VN-1964-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Philmigrain capsule Viên nang-5mg Flunarizine - Flunarizine hydrochloride

Sarium

0
Sarium - SĐK VN-9971-05 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sarium Viên nang - Flunarizine

Sibelium

0
Sibelium - SĐK VN-10210-05 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sibelium Viên nang - Flunarizine

Fluostine Capsule

0
Fluostine Capsule - SĐK VN-21300-18 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Fluostine Capsule Viên nang cứng - Flunarizine (dưới dạng Flunarizine hydrochloride) 5 mg

Imigran

0
Imigran - SĐK VN-5831-01 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Imigran Viên nén - Sumatriptan

Migranol

0
Migranol - SĐK VN2-64-13 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Migranol Viên nén bao đường - Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinate) 50mg