Danh sách

Wosulin-R

0
Wosulin-R - SĐK VN-0695-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wosulin-R Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Human Insulin

Yaz

0
Yaz - SĐK VN-21181-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yaz Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Drospirenone 3,0mg; Ethinylestradiol 0,02mg

Zade 40

0
Zade 40 - SĐK VN-9600-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 40 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zade 80

0
Zade 80 - SĐK VN-9601-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 80 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zyglit 30

0
Zyglit 30 - SĐK VN-10083-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 30 Viên nén - Pioglitazone

VTSones

0
VTSones - SĐK VD-19506-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. VTSones viên nén - Betamethason 0,5mg

Wosulin 30/70

0
Wosulin 30/70 - SĐK VN-0692-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wosulin 30/70 Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Human Insulin

Wosulin 50/50

0
Wosulin 50/50 - SĐK VN-0693-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wosulin 50/50 Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Human Insulin

Wosulin-N

0
Wosulin-N - SĐK VN-0694-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wosulin-N Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Human Insulin

Zidenol

0
Zidenol - SĐK VNB-1301-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zidenol Viên nén - Gliclazide