Danh sách

Wosulin-R

0
Wosulin-R - SĐK VN-0695-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wosulin-R Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Human Insulin

Yaz

0
Yaz - SĐK VN-21181-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yaz Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Drospirenone 3,0mg; Ethinylestradiol 0,02mg

Zade 40

0
Zade 40 - SĐK VN-9600-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 40 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zade 80

0
Zade 80 - SĐK VN-9601-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 80 Viên nén bao phim - Gliclazide

Zyglit 30

0
Zyglit 30 - SĐK VN-10083-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 30 Viên nén - Pioglitazone

Zocarba 5

0
Zocarba 5 - SĐK VN-0132-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zocarba 5 Viên nén-5mg - Carbimazole

Zyglit 15

0
Zyglit 15 - SĐK VN-10082-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zyglit 15 Viên nén - Pioglitazone

Votrel

0
Votrel - SĐK VN1-639-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Votrel Viên nén không bao - Levonorgestrel

VTCEFIX

0
VTCEFIX - SĐK VD-19051-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. VTCEFIX viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexclorpheniramin maleat 2mg

VTCEFIX

0
VTCEFIX - SĐK VD-19051-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. VTCEFIX viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexclorpheniramin maleat 2mg