Danh sách

Xamiol

0
Xamiol - SĐK VN-21356-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Xamiol Gel bôi da - Mỗi 1g gel chứa Calcipotriol (dưới dạng Calcipotriol monohydrat) 50mcg; Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat) 0,5mg

Viposalix

0
Viposalix - SĐK VNA-4180-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Viposalix Thuốc mỡ bôi da - Betamethasone dipropionate, Salicylic acid

Xfin

0
Xfin - SĐK VN-10348-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Xfin Kem bôi da - Terbinafine

YSPtretinon

0
YSPtretinon - SĐK VN-2540-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. YSPtretinon Kem bôi ngoài da-0,05% - Tretinoin

Xyloproct

0
Xyloproct - SĐK VN-6465-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Xyloproct Thuốc mỡ - Hydrocortisone, Lidocaine

ZA

0
ZA - SĐK VN-0271-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. ZA Kem bôi da-200mg/g - Acid Azelaic

YSPDermosol cream

0
YSPDermosol cream - SĐK VN-5703-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. YSPDermosol cream Cream - Clobetasone Propionate

Varoforce

0
Varoforce - SĐK VN-10346-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Varoforce Kem - Benzocaine

Zaloe 10%

0
Zaloe 10% - SĐK VD-0668-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Zaloe 10% Kem bôi da - zinc oxide

Vaseline

0
Vaseline - SĐK VNS-1691-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vaseline Thuốc mỡ - Vaseline