Danh sách

Suopinchon

0
Suopinchon - SĐK VN-0625-06 - Thuốc lợi tiểu. Suopinchon Thuốc tiêm-20mg/2ml - Furosemide

Manitol 10%

0
Manitol 10% - SĐK VNB-4146-05 - Thuốc lợi tiểu. Manitol 10% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Manitol 10%

0
Manitol 10% - SĐK VNA-3624-00 - Thuốc lợi tiểu. Manitol 10% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Manitol 20%

0
Manitol 20% - SĐK VNB-4147-05 - Thuốc lợi tiểu. Manitol 20% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Manitol Sorbitol 20%

0
Manitol Sorbitol 20% - SĐK VNA-1443-04 - Thuốc lợi tiểu. Manitol Sorbitol 20% Dung dịch tiêm truyền - D-Mannitol, Sorbitol

Mannilife

0
Mannilife - SĐK VN-9781-10 - Thuốc lợi tiểu. Mannilife Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Mannitol

0
Mannitol - SĐK VN-6074-01 - Thuốc lợi tiểu. Mannitol Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Mannitol Injection Sintong

0
Mannitol Injection Sintong - SĐK VN-7003-02 - Thuốc lợi tiểu. Mannitol Injection Sintong Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Osmofundin

0
Osmofundin - SĐK VN-5755-01 - Thuốc lợi tiểu. Osmofundin Dung dịch tiêm truyền - Mannitol, Sorbitol

Osmofundin 20%

0
Osmofundin 20% - SĐK VN-1591-06 - Thuốc lợi tiểu. Osmofundin 20% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol, Sorbitol