Danh sách

Mannitol

0
Mannitol - SĐK VN-6074-01 - Thuốc lợi tiểu. Mannitol Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Mannitol Injection Sintong

0
Mannitol Injection Sintong - SĐK VN-7003-02 - Thuốc lợi tiểu. Mannitol Injection Sintong Dung dịch tiêm truyền - Mannitol
Thuốc Manitol 20% - SĐK VNA-3625-00

Manitol 20%

0
Manitol 20% - SĐK VNA-3625-00 - Thuốc lợi tiểu. Manitol 20% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol

Osmofundin

0
Osmofundin - SĐK VN-5755-01 - Thuốc lợi tiểu. Osmofundin Dung dịch tiêm truyền - Mannitol, Sorbitol

HydrocloroThiazid 25mg

0
HydrocloroThiazid 25mg - SĐK VNA-4607-01 - Thuốc lợi tiểu. HydrocloroThiazid 25mg Viên nén - Hydrochlorothiazide

Osmofundin 20%

0
Osmofundin 20% - SĐK VN-1591-06 - Thuốc lợi tiểu. Osmofundin 20% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol, Sorbitol

Spiromide Tablets

0
Spiromide Tablets - SĐK VN-9140-04 - Thuốc lợi tiểu. Spiromide Tablets Viên nén - Spironolactone, Furosemide

Osmofundin 20%

0
Osmofundin 20% - SĐK VNB-1950-04 - Thuốc lợi tiểu. Osmofundin 20% Dung dịch tiêm truyền - Mannitol, Sorbitol

Suopinchon

0
Suopinchon - SĐK VN-0625-06 - Thuốc lợi tiểu. Suopinchon Thuốc tiêm-20mg/2ml - Furosemide

Verospiron

0
Verospiron - SĐK VN-8613-04 - Thuốc lợi tiểu. Verospiron Viên nang - Spironolactone