Danh sách

Toxaxine Inj 250mg

0
Toxaxine Inj 250mg - SĐK VN-5388-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Toxaxine Inj 250mg Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Wincynon injection ‘Winston’

0
Wincynon injection 'Winston' - SĐK VN-7234-02 - Thuốc tác dụng đối với máu. Wincynon injection 'Winston' Dung dịch tiêm - Etamsylate

Transamin Injection

0
Transamin Injection - SĐK VN-21605-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Injection Dung dịch tiêm - Acid tranexamic 250mg/ 5ml

Zibifer

0
Zibifer - SĐK VD-31146-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Zibifer Si rô - Mỗi 10ml chứa Sắt (dưới dạng sắt (III) hydroxyd polymaltose complex 34%) 100mg

Uniferon

0
Uniferon - SĐK VNA-4308-01 - Thuốc tác dụng đối với máu. Uniferon Viên nén bao phim - Fe sulfate, Folic acid

Ventavis

0
Ventavis - SĐK VN-9869-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Ventavis Dung dịch xịt - Iloprost

Vincynon

0
Vincynon - SĐK VD-31255-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Vincynon Dung dịch tiêm - Etamsylat 500mg/4ml

Vintor 2000

0
Vintor 2000 - SĐK VN-9651-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Vintor 2000 Dung dịch tiêm - Recombinant Human Erythropoietin

Transamin

0
Transamin - SĐK VN-0316-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Viên nang-250mg - Acid tranexamic

Vintor 4000

0
Vintor 4000 - SĐK VN-9652-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Vintor 4000 Dung dịch tiêm - Recombinant Human Erythropoietin