Danh sách

Thuốc Pyrazinamid

0
Thuốc Pyrazinamid Mã ATC J04AK01 . Tên quốc tế: Thuốc Pyrazinamide ; Thuốc chống lao.; Thuốc Pyrazinamid Viên nén: 0,5 g.

Thuốc Isoniazid

0
Thuốc Isoniazid Mã ATC J04A C01 . Tên quốc tế: Thuốc Isoniazid ; Thuốc chống lao.; Thuốc Isoniazid Viên nén 300, 150, 100 và 50 mg. Sirô 50 mg/5 ml. Ống tiêm 1 g/10 ml; 100 mg/1 ml.

Thuốc Ethionamid

0
Thuốc Ethionamid Mã ATC J04AD03 . Tên quốc tế: Thuốc Ethionamide ; Thuốc chống lao; Thuốc Ethionamid Viên nén 250 mg ethionamid.

Thuốc Ethambutol

0
Thuốc Ethambutol Mã ATC J04AK02 . Tên quốc tế: Thuốc Ethambutol ; Thuốc chống lao.; Thuốc Ethambutol Viên nén 100 mg và 400 mg ethambutol hydroclorid. Viên nén hỗn hợp ethambutol hydroclorid 400 mg phối hợp với rifampicin, isoniazid; hoặc phối hợp ethambutol, rifampicin, isoniazid, pyrazinamid.