Danh sách

Efixime 200DT

0
Efixime 200DT - SĐK VN-4942-10 - Khoáng chất và Vitamin. Efixime 200DT Viên nén phân tán - Cefixime

Efixime 100DT

0
Efixime 100DT - SĐK VN-4941-10 - Khoáng chất và Vitamin. Efixime 100DT Viên nén phân tán - Cefixime

Doxicef 100

0
Doxicef 100 - SĐK VN-4944-10 - Khoáng chất và Vitamin. Doxicef 100 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Doxicef 200

0
Doxicef 200 - SĐK VN-4945-10 - Khoáng chất và Vitamin. Doxicef 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Clitar K

0
Clitar K - SĐK VN-9891-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clitar K Bột pha hỗn dịch uống - Clarithromycin

Clitar

0
Clitar - SĐK VN-1089-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clitar Bột pha hỗn dịch uống-125mg - Clarithromycin

Cefxi

0
Cefxi - SĐK VN-1569-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxi Bột pha hỗn dịch uống-5mg/5ml - Cefixime

Cefxi-100

0
Cefxi-100 - SĐK VN-1087-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxi-100 Viên nén bao-100mg - Cefixime

Cefxi-200

0
Cefxi-200 - SĐK VN-1088-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxi-200 Viên nén bao-200mg - Cefixime

Bimaz

0
Bimaz - SĐK VN-5150-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bimaz Viên nén bao phim - Carbimazole