Danh sách

Actelsar 40mg

0
Actelsar 40mg - SĐK VN-20899-18 - Thuốc tim mạch. Actelsar 40mg Viên nén - Telmisartan 40mg
Thuốc Actelsar HCT 40mg/12

Actelsar HCT 40mg/12,5 mg

0
Actelsar HCT 40mg/12,5 mg - SĐK VN-21654-19 - Thuốc tim mạch. Actelsar HCT 40mg/12,5 mg Viên nén - Telmisartan 40mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Vinorelsin 50mg

0
Vinorelsin 50mg - SĐK VN3-112-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelsin 50mg Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền - Mỗi 1ml dung dịch đậm đặc chứa Vinorelbin (dưới dạng Vinorelbin tartrat) 10mg

Vinorelsin 10mg

0
Vinorelsin 10mg - SĐK VN3-111-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vinorelsin 10mg Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền - Mỗi 1ml dung dịch chứa Vinorelbin (dưới dạng Vinorelbin tartrat) 10mg

Sindroxocin 2mg/ml

0
Sindroxocin 2mg/ml - SĐK VN3-110-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sindroxocin 2mg/ml Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền - Doxorubicin hydrochlorid 2mg/1ml

Elarothene

0
Elarothene - SĐK VN-22053-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Elarothene Viên nén bao phim - Desloratadin 5mg