Danh sách

Sintopozid

0
Sintopozid - SĐK VN-18127-14 - Thuốc khác. Sintopozid Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền - Etoposide 20mg

Fludalym 25mg/ml

0
Fludalym 25mg/ml - SĐK VN-18491-14 - Thuốc khác. Fludalym 25mg/ml Bột đông khô pha dung dịch truyền - Fludarabin phosphat 25mg/ml

Irinotesin 20mg/ml

0
Irinotesin 20mg/ml - SĐK VN-20364-17 - Thuốc khác. Irinotesin 20mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 1 ml dung dịch chứa Irinotecan hydroclorid trihydrat 20mg

Tobrin 0.3%

0
Tobrin 0.3% - SĐK VN-20366-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrin 0.3% Dung dịch nhỏ tai - Mỗi 1 ml chứa Tobramycin 3mg

Acilesol 10mg

0
Acilesol 10mg - SĐK VN-17208-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Acilesol 10mg Viên nén kháng dịch dạ dày - Rabeprazole natri 10mg

Acilesol 20mg

0
Acilesol 20mg - SĐK VN-17209-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Acilesol 20mg Viên nén kháng dịch dạ dày - Rabeprazole natri 20mg
Thuốc Axitan 40mg - SĐK VN-20124-16

Axitan 40mg

0
Axitan 40mg - SĐK VN-20124-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Axitan 40mg Viên nén bao tan - Pantoprazol (dưới dạng pantoprazol natri sesquihydrat)

Torvalipin 10mg

0
Torvalipin 10mg - SĐK VN-16556-13 - Thuốc tim mạch. Torvalipin 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg

Torvalipin 20mg

0
Torvalipin 20mg - SĐK VN-16557-13 - Thuốc tim mạch. Torvalipin 20mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20mg

Luvinsta 80mg

0
Luvinsta 80mg - SĐK VN-17212-13 - Thuốc tim mạch. Luvinsta 80mg Viên nén phóng thích kéo dài - Fluvastatin (dưới dạng Fluvastatin natri) 80mg