Danh sách

Thuốc Mebendazol 100mg - SĐK V378-H12-05

Mebendazol 100mg

0
Mebendazol 100mg - SĐK V378-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 100mg Viên nén bao phim - Mebendazole
Thuốc Lincomycin 500mg - SĐK VNA-3623-00

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VNA-3623-00 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang - Lincomycin

Maxidex

0
Maxidex - SĐK VN-19382-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxidex Hỗn dịch nhỏ mắt vô khuẩn - Dexamethason 1 mg/ml

Quinax

0
Quinax - SĐK VN-10717-10 - Thuốc khác. Quinax Dung dịch nhỏ mắt - Sodium Azapentacene Polysulfonate

Betoptic S

0
Betoptic S - SĐK VN-10718-10 - Thuốc khác. Betoptic S Hỗn dịch nhỏ mắt - Betaxolol hydrochloride

Mydriacyl

0
Mydriacyl - SĐK VN-19383-15 - Thuốc khác. Mydriacyl Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn - Tropicamide 10 mg/ml

Vigadexa

0
Vigadexa - SĐK VN1-233-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vigadexa Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin HCl, Dexamethasone phosphate

Tobrex

0
Tobrex - SĐK VN-4955-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrex Thuốc mỡ tra mắt - Tobramycin

Tobradex

0
Tobradex - SĐK VN-9922-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobradex Thuốc mỡ tra mắt - Tobramycin; Dexamethasone

Systane Ultra

0
Systane Ultra - SĐK VN-4956-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Systane Ultra Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Polyethylene Glycol 400, Propylene Glycol