Danh sách

Amnox

0
Amnox - SĐK VN-16938-13 - Thuốc tim mạch. Amnox Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulphate) 75mg

Amtopid

0
Amtopid - SĐK VN-16565-13 - Thuốc tim mạch. Amtopid Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg

Fipam

0
Fipam - SĐK VN-16939-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fipam Bột pha tiêm - Cefepime (dưới dạng Cefepime hydroclorid) 1g

Ampito

0
Ampito - SĐK VN-17225-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampito Bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g

Acimip

0
Acimip - SĐK VN-16937-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acimip Bột pha tiêm - Imipenem 500mg; Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri) 500mg

Siro An Thần

0
Siro An Thần - SĐK V768-H12-05 - Thuốc hướng tâm thần. Siro An Thần Si rô thuốc - Rotundin