Danh sách

Hepazol

0
Hepazol - SĐK VN-9442-10 - Khoáng chất và Vitamin. Hepazol Viên bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Hepazol E

0
Hepazol E - SĐK VN2-49-13 - Khoáng chất và Vitamin. Hepazol E Viên nén bao phim - tenofovir disoproxil fumarate 300mg; emtricitabine 200mg

Edar-Em

0
Edar-Em - SĐK VN2-151-13 - Khoáng chất và Vitamin. Edar-Em Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg

Durativ 400mg

0
Durativ 400mg - SĐK VN1-743-12 - Khoáng chất và Vitamin. Durativ 400mg viên nén bao phim - Ribavirin

Curxim 1.5gm

0
Curxim 1.5gm - SĐK VN-9931-10 - Khoáng chất và Vitamin. Curxim 1.5gm Bột pha tiêm - Cefuroxime sodium

Cloramphenicol 0,25g

0
Cloramphenicol 0,25g - SĐK VNA-3131-00 - Khoáng chất và Vitamin. Cloramphenicol 0,25g Viên nén - Chloramphenicol

Cefrobactum 2gm

0
Cefrobactum 2gm - SĐK VN-9930-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrobactum 2gm Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Sodium Chloride Injection BP

0
Sodium Chloride Injection BP - SĐK VN-20221-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection BP Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Natri chlorid 0,9%

Methylpred Injection 500mg

0
Methylpred Injection 500mg - SĐK VN-12846-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylpred Injection 500mg Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Torfin-100

0
Torfin-100 - SĐK VN-17230-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Torfin-100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg