Danh sách

Axofen oral suspension

0
Axofen oral suspension - SĐK VN-18997-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Axofen oral suspension Hỗn dịch uống - Fexofenadin hydroclorid 30mg/5ml

Axofen-180 Tablet

0
Axofen-180 Tablet - SĐK VN-19557-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Axofen-180 Tablet Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Xibraz-60 Tablet

0
Xibraz-60 Tablet - SĐK VN-16948-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xibraz-60 Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Xibraz-90 Tablet

0
Xibraz-90 Tablet - SĐK VN-16949-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xibraz-90 Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg