Danh sách

Aprodox 200

0
Aprodox 200 - SĐK VN-21173-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aprodox 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

Aprodox 100

0
Aprodox 100 - SĐK VN-21172-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aprodox 100 Viên nén bao phim - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

Redcef DT 100

0
Redcef DT 100 - SĐK VN-20908-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Redcef DT 100 Viên nén phân tán - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

Aradine

0
Aradine - SĐK VN-20909-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aradine Bột pha tiêm - Kanamycin (dưới dạng Kanamycin sulphate) 1g