Danh sách

Thuốc Dospasmin - SĐK VNA-4774-02

Dospasmin

0
Dospasmin - SĐK VNA-4774-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Dospasmin Viên nén - Alverine citrate

Tenormin

0
Tenormin - SĐK VN-12854-11 - Thuốc tim mạch. Tenormin Viên nén bao phim - Atenolol

Crestor 5mg

0
Crestor 5mg - SĐK VN-12164-11 - Thuốc tim mạch. Crestor 5mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin calci

Iressa

0
Iressa - SĐK VN-12853-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Iressa Viên nén bao phim - Gefitinib