Danh sách

Diphereline

0
Diphereline - SĐK VN-9924-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diphereline Bột pha dung dịch tiêm - Triptorelin

Diphereline PR 3,75mg

0
Diphereline PR 3,75mg - SĐK VN-8901-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diphereline PR 3,75mg Thuốc bột pha tiêm - Triptorelin
Thuốc Intetrix - SĐK VN-7295-03

Intetrix

0
Intetrix - SĐK VN-7295-03 - Thuốc khác. Intetrix Viên nang - Tilbroquinol, Tiliquinol, Tiliquinol (N-dodecylsulfate)

Ciprofloxacin 0,3%

0
Ciprofloxacin 0,3% - SĐK VNB-0619-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ciprofloxacin 0,3% Thuốc nhỏ mắt - Ciprofloxacin

Smecta

0
Smecta - SĐK VN-7065-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Smecta Bột pha hỗn dịch uống - Diosmectite

Fortrans

0
Fortrans - SĐK VN-8057-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Fortrans Thuốc bột pha dung dịch uống - Macrogol, sodium sulfate, sodium bicarbonate, sodium chloride, potassium chloride

Forlax 4g

0
Forlax 4g - SĐK VN-9424-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Forlax 4g Bột pha hỗn dịch uống - Macrogol

Actapulgite 3g

0
Actapulgite 3g - SĐK VN-8900-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Actapulgite 3g Bột pha hỗn dịch uống - Attapulgite

Gastropulgite

0
Gastropulgite - SĐK VN-3849-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastropulgite Bột pha thành hỗn dịch uống - Attapulgite Mormoiron, Gel hydroxide aluminium và Carbonate magnesium sấy khô

Forlax

0
Forlax - SĐK VN-3848-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Forlax Bột pha dung dịch uống - Macrogol 4000