Danh sách

Vicomplex

0
Vicomplex - SĐK VN-20391-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Vicomplex Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 500ml chứa Thiamin HCl 125mg; Riboflavin 25mg; D-panthenol 250mg; Acid ascorbic 500mg; Nicotinamid 625mg; Pyridoxin HCl 25mg; Dextrose monohydrat 25g