Danh sách

Albunamin tablet 500mg

0
Albunamin tablet 500mg - SĐK VN-9802-05 - Thực phẩm chức năng. Albunamin tablet 500mg Viên nén bao phim - Casein thuỷ phân

Metronidazole-Akos

0
Metronidazole-Akos - SĐK VN-1613-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole-Akos Dung dịch tiêm-0,5g/100ml - Metronidazole

Levifam Inj

0
Levifam Inj - SĐK VN-8699-04 - Khoáng chất và Vitamin. Levifam Inj Thuốc bột pha tiêm - Sulbactam, Cefoperazone

Kyongbo Cefaclor Cap. 250mg

0
Kyongbo Cefaclor Cap. 250mg - SĐK VN-5018-10 - Khoáng chất và Vitamin. Kyongbo Cefaclor Cap. 250mg Viên nang - Cefaclor

Inbionet Cerazon Inj 1g

0
Inbionet Cerazon Inj 1g - SĐK VN-9950-10 - Khoáng chất và Vitamin. Inbionet Cerazon Inj 1g Thuốc bột pha tiêm - Natri Cefoperazone

Inbionetceroxil

0
Inbionetceroxil - SĐK VN-9937-05 - Khoáng chất và Vitamin. Inbionetceroxil Viên nang - Cefadroxil

Inbionetinbiclor

0
Inbionetinbiclor - SĐK VN-8696-04 - Khoáng chất và Vitamin. Inbionetinbiclor Viên nang - Cefaclor

Inbionetincef Caps 500mg

0
Inbionetincef Caps 500mg - SĐK VN-9276-05 - Khoáng chất và Vitamin. Inbionetincef Caps 500mg Viên nang - Cephradine

Inbionetinfaxin

0
Inbionetinfaxin - SĐK VN-8697-04 - Khoáng chất và Vitamin. Inbionetinfaxin Viên nén bao phim - Ofloxacin

Inbionettora injection 80mg

0
Inbionettora injection 80mg - SĐK VN-9805-05 - Khoáng chất và Vitamin. Inbionettora injection 80mg Dung dịch tiêm - Tobramycin