Danh sách

Fimaconazol

0
Fimaconazol - SĐK VN-2127-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fimaconazol Viên nang-150mg - Fluconazole

Fimadro

0
Fimadro - SĐK VN-1634-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fimadro Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml - Cefadroxil

Fimazith

0
Fimazith - SĐK VN-1627-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fimazith Viên nang-250mg - Azithromycin

Doxycycline capsules BP

0
Doxycycline capsules BP - SĐK VN-1625-06 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycycline capsules BP Viên nang-100mg Doxycycline - Doxycycline hydrochloride

Clarithromycin Tablets USP

0
Clarithromycin Tablets USP - SĐK VN-1624-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Tablets USP Viên nén bao phim-500mg - Clarithromycin

Clarithromycin

0
Clarithromycin - SĐK VN-1623-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Viên nén bao phim-250mg - Clarithromycin

Cexan-200

0
Cexan-200 - SĐK VN-2131-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cexan-200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Cefixime fỏ Oral Suspension

0
Cefixime fỏ Oral Suspension - SĐK VN-2132-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime fỏ Oral Suspension Bột pha xi rô-50mg/5ml - Cefixime

Triamcinilone BP

0
Triamcinilone BP - SĐK VN-2650-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinilone BP Viên nén-4mg - Triamcinolone

Triamcinilone Tablet BP

0
Triamcinilone Tablet BP - SĐK VN-3426-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinilone Tablet BP Viên nén-4mg - Triamcinolone