Danh sách

Ocid

0
Ocid - SĐK VN-10166-10 - Thuốc khác. Ocid Viên nang cứng - Omeprazole (dạng hạt bao tan trong ruột)
Thuốc Zyrova 5 - SĐK VN-21692-19

Zyrova 5

0
Zyrova 5 - SĐK VN-21692-19 - Thuốc tim mạch. Zyrova 5 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng rosuvastatin calcium) 5mg

Loratadine Dispersible Tablets

0
Loratadine Dispersible Tablets - SĐK VN-1773-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Loratadine Dispersible Tablets Viên nén phân tán-10mg - Loratadine

Loridin Rapitab

0
Loridin Rapitab - SĐK VN-8096-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Loridin Rapitab Viên nén - Loratadine

Loridin Rapitab

0
Loridin Rapitab - SĐK VN-10165-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Loridin Rapitab Viên nén phân tán - Loratadine

Astenzyd Nasal Spray

0
Astenzyd Nasal Spray - SĐK VN-15745-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Astenzyd Nasal Spray Khí dung xịt mũi - Azelastine HCl

Neoloridin

0
Neoloridin - SĐK VN-20398-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Neoloridin Viên nén bao phim - Desloratadin 5mg

Flutiflow 120

0
Flutiflow 120 - SĐK VN-20395-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Flutiflow 120 Hỗn dịch xịt mũi - Fluticason propionat 0,5mg/g tương đương 50mcg/ liều xịt

Flutiflow 60

0
Flutiflow 60 - SĐK VN-20396-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Flutiflow 60 Hỗn dịch xịt mũi - Fluticason propionat 0,5mg/g tương đương 50mcg/ liều xịt

Zycel 100

0
Zycel 100 - SĐK VN-1775-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zycel 100 Viên nén phân tán-100mg - Celecoxib