Danh sách

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VS-4944-16 - Thuốc khác. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 60ml có chứa Nước oxy già đậm đặc 6g

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VS-4944-16 - Thuốc khác. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 60ml có chứa Nước oxy già đậm đặc 6g

Denicol

0
Denicol - SĐK VD-33133-19 - Thuốc sát khuẩn. Denicol Dung dịch rơ miệng - Mỗi chai 15ml chứa Natri borat 3,87g