Danh sách

Thuốc Đại tràng hoàn Bà Giằng - SĐK V181-H02-19

Đại tràng hoàn Bà Giằng

0
Đại tràng hoàn Bà Giằng - SĐK V181-H02-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Đại tràng hoàn Bà Giằng Viên hoàn cứng - Mỗi viên hoàn chứa Bạch truật 20 mg; Mộc hương 6,8 mg; Hoàng liên 3,4 mg; Cam thảo 4,0 mg; Bạch linh 13,4 mg; Đảng sâm 6,8 mg; Thần khúc 6,8 mg; Trần bì 13,4 mg; Sa nhân 6,8 mg; Mạch nha 6,8 mg; Sơn tra 6,8 mg; Hoài sơn 6,8 mg; Nhục đậu khấu 13,4 mg