Danh sách

Viên nang tràng vị

0
Viên nang tràng vị - SĐK VD-24060-16 - Thuốc khác. Viên nang tràng vị Viên nang cứng - Khổ sâm 100 mg; Bồ công anh 120 mg; Dạ cẩm 80 mg; Bạch cập 80 mg; Nga truật 60 mg