Danh sách

Bạch linh

0
Bạch linh - SĐK VD-33310-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bạch linh Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi 1 kg chứa Bạch linh (Phục linh, bạch phục linh) 1 kg

Bạch thược chế

0
Bạch thược chế - SĐK VD-33311-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bạch thược chế Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi 1 kg chứa Bạch thược 1 kg

Bạch truật chế

0
Bạch truật chế - SĐK VD-33312-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bạch truật chế Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi 1 kg chứa Bạch truật 1 kg

Cam thảo chế

0
Cam thảo chế - SĐK VD-33313-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cam thảo chế Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi 1 kg chứa Cam thảo 1 kg