Danh sách

Anzo-30 capsules

0
Anzo-30 capsules - SĐK VN-1641-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Anzo-30 capsules Viên nang-30mg - Lansoprazole

Proton-P

0
Proton-P - SĐK VN-2676-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Proton-P Viên nén bao phim tan trong ruột-40mg Pantoprazole - Pantoprazole natri

Laprotone capsules

0
Laprotone capsules - SĐK VN-3435-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Laprotone capsules Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột-30mg - Lansoprazole

AZ Powder for suspension 200mg/5ml

0
AZ Powder for suspension 200mg/5ml - SĐK VN-1642-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. AZ Powder for suspension 200mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống-200mg/5ml - Azithromycin

AZ-250 capsule

0
AZ-250 capsule - SĐK VN-1643-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. AZ-250 capsule Viên nang-250mg - Azithromycin

Afix powder for suspension 100mg/5ml

0
Afix powder for suspension 100mg/5ml - SĐK VN-1640-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Afix powder for suspension 100mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống-100mg/5ml - Cefixime

Aciphin

0
Aciphin - SĐK VN-9967-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aciphin Bột pha dung dịch tiêm - Ceftriaxone

Taxetil

0
Taxetil - SĐK VN-2677-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Taxetil Bột pha hỗn dịch-sau khi pha 40mg Cefpodoxime/5ml - Cefpodoxime proxetil

Taxetil capsule

0
Taxetil capsule - SĐK VN-2678-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Taxetil capsule Viên nang-100mg Cefpodoxime - Cefpodoxime proxetil

AZ-oral Capsule

0
AZ-oral Capsule - SĐK VN-3433-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. AZ-oral Capsule Viên nang-250mg - Azithromycin dihydrate