Danh sách

Thuốc Bidovidine - SĐK VD-30915-18

Bidovidine

0
Bidovidine - SĐK VD-30915-18 - Thuốc sát khuẩn. Bidovidine Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 10 ml chứa Povidon iod 1g

Silkbiron

0
Silkbiron - SĐK VD3-25-19 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Silkbiron Kem bôi da - Mỗi 10 gam kem chứa Clotrimazol100 mg; Gentamicin (Dưới dạng Gentamicin sulfat) 10 mg;Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat 6,43mg) 5 mg
Thuốc Trangusa AAA (Fort) - SĐK VD-30916-18

Trangusa AAA (Fort)

0
Trangusa AAA (Fort) - SĐK VD-30916-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Trangusa AAA (Fort) Kem bôi da - Mỗi 8 gam kem chứa Dexamethason acetat 4mg; Cloramphenicol 160mg