Danh sách

Bromhexin

0
Bromhexin - SĐK GC-300-18 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Bromhexin Viên nén (màu vàng) - Bromhexin hydroclorid 8mg

Chlorpheniramin

0
Chlorpheniramin - SĐK GC-317-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Chlorpheniramin Viên nang cứng (màu tím - vàng) - Clorpheniramin maleat 4mg

Dogwazin

0
Dogwazin - SĐK GC-311-19 - Thuốc hướng tâm thần. Dogwazin Viên nang cứng - Sulpirid 50mg

Aryzaltec

0
Aryzaltec - SĐK GC-321-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aryzaltec Viên nén bao phim - Cetirizin dihydroclorid 10mg

Cetirizin

0
Cetirizin - SĐK GC-322-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cetirizin Viên nén bao phim - Cetirizin dihydroclorid 10mg

Chlorpheniramin

0
Chlorpheniramin - SĐK GC-323-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Chlorpheniramin Viên nén - Clorpheniramin maleat 4mg

Toussolène

0
Toussolène - SĐK GC-303-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Toussolène Viên nén bao phim - Alimemazin tartrat 5mg

Ibuparavic

0
Ibuparavic - SĐK GC-318-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibuparavic Viên nang cứng - Paracetamol 300mg; Ibuprofen 200mg; Cafein 20mg

Piroxicam

0
Piroxicam - SĐK GC-302-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Piroxicam Viên nang cứng - Piroxicam 10mg

Paracetamol

0
Paracetamol - SĐK GC-301-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol Viên nén - Paracetamol 500mg