Danh sách

Thuốc Bổ khí thông mạch K-Yingin - SĐK VD-28667-18

Bổ khí thông mạch K-Yingin

0
Bổ khí thông mạch K-Yingin - SĐK VD-28667-18 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ khí thông mạch K-Yingin Cao lỏng - Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa Địa long 0,4g; Hoàng kỳ 4g; Đương quy 0,8g; Xích thược 0,6g; Xuyên khung 0,4g; Đào nhân 0,4g; Hồng hoa 0,4g
Thuốc Kimazen bổ huyết điều kinh - SĐK VD-26172-17

Kimazen bổ huyết điều kinh

0
Kimazen bổ huyết điều kinh - SĐK VD-26172-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Kimazen bổ huyết điều kinh Cao lỏng - Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa dịch chiết từ các dược liệu Thục địa 0,48g; Đương quy 0,48g; Bạch thược 0,32g; Xuyên khung 0,24g; Ích mẫu 0,96g; Ngải cứu 0,48g; Hương phụ 0,48g
Thuốc Cốm hòa tan Hepagon - SĐK VD-21311-14

Cốm hòa tan Hepagon

0
Cốm hòa tan Hepagon - SĐK VD-21311-14 - Thuốc khác. Cốm hòa tan Hepagon Thuốc cốm - Mỗi gói 9g chứa Diệp hạ châu đắng 6g
Thuốc Osluma - SĐK VD-23579-15

Osluma

0
Osluma - SĐK VD-23579-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Osluma Thuốc cốm - Mỗi gói 8g chứa Bạch cập 1200 mg; Bối mẫu 600 mg; Cam thảo 2000 mg; Diên hồ sách 600 mg; Đại hoàng 600 mg; Mai mực 1200 mg