Danh sách

Vagikit

0
Vagikit - SĐK VN-18212-14 - Thuốc phụ khoa. Vagikit Viên nén đặt âm đạo - Nystatin 100.000 IU; Diiodohydroxyquin 100mg; BenzaIkonium chloride 7mg

Tanvari

0
Tanvari - SĐK VN-16169-13 - Thuốc phụ khoa. Tanvari Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole 100mg

Takanergy syrup

0
Takanergy syrup - SĐK VN-15293-12 - Thuốc khác. Takanergy syrup Siro - Ferrous Gluconate, Calcium lactate pentahydrate BP, L-Lysine HCl, Thiamine HCl, Riboflavin , Pyridoxine HCl...
Thuốc Osa-Gastro - SĐK VN-20138-16

Osa-Gastro

0
Osa-Gastro - SĐK VN-20138-16 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Osa-Gastro Viên nhai - Mỗi viên chứa Magnesium trisilicat 300mg; Dried Aluminium hydroxide Gel 250mg; Magnesium hydroxide 100mg; Simethicone 40mg

Utoma

0
Utoma - SĐK VN-17869-14 - Thuốc tim mạch. Utoma Viên nang cứng - Gemfibrozil 300mg