Danh sách

Elcocef

0
Elcocef - SĐK VN-0778-06 - Khoáng chất và Vitamin. Elcocef Bột pha dung dịch tiêm-1g Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium

Elcotak

0
Elcotak - SĐK VN-0779-06 - Khoáng chất và Vitamin. Elcotak Bột pha hỗn dịch uống-600mg - Cefixime

Medigyno

0
Medigyno - SĐK VNB-4285-05 - Thuốc phụ khoa. Medigyno Dung dịch dùng ngoài - Metronidazole

Vofluxi

0
Vofluxi - SĐK VN-1175-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vofluxi Dung dịch nhỏ mắt-0.3% - Ofloxacin

Bralcib

0
Bralcib - SĐK VN-1173-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bralcib Dung dịch nhỏ mắt-0.3% Tobramycin - Tobramycin sulfate
Thuốc Prolaxi Eye Drops - SĐK VN-13997-11

Prolaxi

0
Prolaxi - SĐK VN-1174-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Prolaxi Dung dịch nhỏ mắt-0.3% Ciprofloxacin - Ciprofloxacin hydrochloride

Prumens

0
Prumens - SĐK VN-0103-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Prumens Viên nang-20mg - Omeprazole

Molantel

0
Molantel - SĐK VN-0777-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Molantel Viên nang bao tan trong ruột-20mg - Omeprazole

Bronpump

0
Bronpump - SĐK VN-0776-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Bronpump Viên nang bao tan trong ruột-30mg - Lansoprazole

Tranoxel

0
Tranoxel - SĐK VN-2727-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranoxel Dung dịch tiêm-250mg/5ml - Acid tranexamic