Danh sách

Meiact Fine Granules

0
Meiact Fine Granules - SĐK VN-21722-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meiact Fine Granules Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 0,5g chứa Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 50mg

Meiunem 1g

0
Meiunem 1g - SĐK VN-21723-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meiunem 1g Bột pha tiêm - Meropenem (dưới dạng Meropenem hydrat) 1g

Tolbupas 1mg

0
Tolbupas 1mg - SĐK VN1-679-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 1mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol

Tolbupas 2mg

0
Tolbupas 2mg - SĐK VN1-680-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 2mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol

Tolbupas 2mg

0
Tolbupas 2mg - SĐK VN-19047-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 2mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol 2mg

Tolbupas 0.5mg

0
Tolbupas 0.5mg - SĐK VN-19833-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 0.5mg Miếng dán ngoài da - Mỗi miếng dán chứa Tulobuterol 0,5mg