Danh sách

Rượu thuốc tê thấp

0
Rượu thuốc tê thấp - SĐK VD-24390-16 - Thuốc khác. Rượu thuốc tê thấp Rượu thuốc - Mỗi 650 ml chứa dịch chiết Cẩu tích 13g; Ngũ gia bì chân chim 6,5g; Thổ phục linh 6,5g; Kê huyết đằng 13g; Ngưu tất 6,5g; Hy thiêm 19,5g; Quế nhục 3,25g

Hoàn long nhãn hạt sen

0
Hoàn long nhãn hạt sen - SĐK VD-24387-16 - Thuốc khác. Hoàn long nhãn hạt sen Hoàn mềm - Mỗi 8g chứa Long nhãn 2g; Hạt sen 4,5g