Danh sách

Atorvastatin 10

0
Atorvastatin 10 - SĐK VD-33342-19 - Thuốc tim mạch. Atorvastatin 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg

Atorvastatin 20

0
Atorvastatin 20 - SĐK VD-33343-19 - Thuốc tim mạch. Atorvastatin 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 20mg

Atorvastatin 40

0
Atorvastatin 40 - SĐK VD-33344-19 - Thuốc tim mạch. Atorvastatin 40 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 40mg

Lincomycin 500 mg

0
Lincomycin 500 mg - SĐK VD-32767-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lincomycin 500 mg Viên nang cứng - Lincomycin (dưới dạng Lincomycin hydroclorid) 500 mg

Vomina plus

0
Vomina plus - SĐK VD-33346-19 - Thuốc hướng tâm thần. Vomina plus Viên nén - Dimenhydrinate 50 mg

Pavado Cảm cúm

0
Pavado Cảm cúm - SĐK VD-33141-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pavado Cảm cúm Viên nén bao phim - Paracetamol 500 mg; Cafein 25 mg; Phenylephrin HCl 5 mg