Danh sách

Lincomycin

0
Lincomycin - SĐK VN-0151-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin Viên nang-500mg - Lincomycin

Doxycycline

0
Doxycycline - SĐK VN-0147-06 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycycline Viên nang-100mg - Doxycycline

Dexfovi 10

0
Dexfovi 10 - SĐK VN1-746-12 - Khoáng chất và Vitamin. Dexfovi 10 Viên nén - Adefovir dipivoxil

Clarithromycin

0
Clarithromycin - SĐK VN-0145-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Viên nén bao phim-250mg - Clarithromycin

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VN-0144-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Viên nén bao phim-500mg - Ciprofloxacin

Chloramphenicol Sodium Succinate Injection

0
Chloramphenicol Sodium Succinate Injection - SĐK VN-0781-06 - Khoáng chất và Vitamin. Chloramphenicol Sodium Succinate Injection Bột pha tiêm-1g Chloramphenico - Chloramphenicol Sodium Succinate

Cefotaxim

0
Cefotaxim - SĐK VN-0143-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxim Bột pha tiêm-1g - Cefotaxime

Triamcinolone

0
Triamcinolone - SĐK VN-0158-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinolone Viên nén-4mg - Triamcinolone

Tidunal-Plus

0
Tidunal-Plus - SĐK VN-13556-11 - Thuốc khác. Tidunal-Plus Viên nén đặt âm đạo - Miconazole nitrate, Tinidazole, Neomycin sulfate

Oxytocin

0
Oxytocin - SĐK VN-0155-06 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Oxytocin Dung dịch tiêm-5IU/ml - Oxytocin