Danh sách

Mespar 200

0
Mespar 200 - SĐK VN-0119-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mespar 200 Viên nén bao phim-200mg - Sparfloxacin

Meclaril 250

0
Meclaril 250 - SĐK VN-0129-06 - Khoáng chất và Vitamin. Meclaril 250 Viên nén-250mg - Clarithromycin

Meclaril 500

0
Meclaril 500 - SĐK VN-0130-06 - Khoáng chất và Vitamin. Meclaril 500 Viên nén-500mg - Clarithromycin

Mecrozil 250

0
Mecrozil 250 - SĐK VN-0117-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mecrozil 250 Viên bao phim-250mg - Azithromycin

Mecrozil 500

0
Mecrozil 500 - SĐK VN-0118-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mecrozil 500 Viên bao phim-500mg - Azithromycin

Kefixil

0
Kefixil - SĐK VN-2161-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kefixil Bột pha tiêm-750mg Cefuroxime - Natri Cefuroxime

Eyecipro

0
Eyecipro - SĐK VN-5090-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyecipro Thuốc nhỏ mắt, tai - Ciprofloxacin Hydrochlorid

Eyeflur

0
Eyeflur - SĐK VN-5091-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyeflur Thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin

Eyeflur D eye drops

0
Eyeflur D eye drops - SĐK VN-9497-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyeflur D eye drops Thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin, Dexamethasone phosphat

Doxef 200

0
Doxef 200 - SĐK VN-5088-10 - Khoáng chất và Vitamin. Doxef 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil