Danh sách

Greencefdin

0
Greencefdin - SĐK VN-9043-09 - Thuốc khác. Greencefdin Bột pha tiêm -

L-Cid

0
L-Cid - SĐK VN-12240-11 - Thuốc đường tiêu hóa. L-Cid Viên nang cứng - Lansoprazole

Rosu 5 Tablet

0
Rosu 5 Tablet - SĐK VN-21746-19 - Thuốc tim mạch. Rosu 5 Tablet Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci 5,210mg) 5mg

Greenzolin

0
Greenzolin - SĐK VN-6994-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Greenzolin Bột pha tiêm - Cefazolin natri

Gabril Capsule 300mg

0
Gabril Capsule 300mg - SĐK VN-12239-11 - Thuốc hướng tâm thần. Gabril Capsule 300mg Viên nang cứng - Gabapentin

Cerindi 50mg capsule

0
Cerindi 50mg capsule - SĐK VN-12949-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cerindi 50mg capsule Viên nang cứng - Diacerein