Danh sách

Sodium Chloride Injection

0
Sodium Chloride Injection - SĐK VN-21747-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection Dung dịch tiêm truyền - Natri chlorid 4,5g

Euronida 4mg

0
Euronida 4mg - SĐK VN-18646-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Euronida 4mg Viên nén - Cyproheptadine hydrochloride 4mg