Danh sách

Meyercipro

0
Meyercipro - SĐK VD-30774-18 - Khoáng chất và Vitamin. Meyercipro Viên nén bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg

Latyz

0
Latyz - SĐK VD-19159-13 - Khoáng chất và Vitamin. Latyz Viên nén dài bao phim - Lamivudine 100 mg

Latyz

0
Latyz - SĐK VD-19159-13 - Khoáng chất và Vitamin. Latyz Viên nén dài bao phim - Lamivudine 100 mg

Soredon NN 5

0
Soredon NN 5 - SĐK VD-31372-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Soredon NN 5 Viên nén phân tán trong nước - Prednisolon 5mg (dưới dạng Prednisolon natri m-sulphobenzoat 7,86mg)

Soredon NN 20

0
Soredon NN 20 - SĐK VD-31371-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Soredon NN 20 Viên nén phân tán trong nước - Prednisolon 20mg (dưới dạng Prednisolon natri m-sulphobenzoat 31,45mg)

Meyerglirid

0
Meyerglirid - SĐK VD-31366-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meyerglirid Viên nén - Glimepirid 4mg

Mepred 4

0
Mepred 4 - SĐK VD-19160-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mepred 4 viên nén - Methyl prednisolon 4mg

Mepred 4

0
Mepred 4 - SĐK VD-19160-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mepred 4 viên nén - Methyl prednisolon 4mg

Forclamide

0
Forclamide - SĐK VD-19157-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Forclamide viên nén dài - Glimepiride 3 mg

Forclamide

0
Forclamide - SĐK VD-19157-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Forclamide viên nén dài - Glimepiride 3 mg