Danh sách

Leucostim

0
Leucostim - SĐK QLSP-899-15 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Leucostim Dung dịch tiêm truyền - Recombinant Human G-CFS (Filgrastim) 300mcg/1,2ml

Phong liễu Tràng vị khang

0
Phong liễu Tràng vị khang - SĐK VN-7617-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Phong liễu Tràng vị khang Cốm pha dịch thuốc uống - Ngưu nhĩ phong, La liễu
Thuốc Phong liễu Tràng vị khang - SĐK VN-18528-14

Phong liễu Tràng vị khang

0
Phong liễu Tràng vị khang - SĐK VN-18528-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Phong liễu Tràng vị khang Cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói 8g cốm chứa Ngưu nhĩ phong (Daphyniphyllum calycinum Benth.) 2g; La liễu (Polygonum hydropiper L.) 1 g

Cloramphenicol 250mg

0
Cloramphenicol 250mg - SĐK VNA-3163-00 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cloramphenicol 250mg Viên bao đường - Chloramphenicol