Danh sách

Virfarnir 150

0
Virfarnir 150 - SĐK VD-29435-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Virfarnir 150 Viên nén phân tán - Cefdinir 150 mg

Taphenplus 325

0
Taphenplus 325 - SĐK VD-28440-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Taphenplus 325 Viên nén bao phim - Paracetamol 325mg

Taphenplus 500

0
Taphenplus 500 - SĐK VD-28441-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Taphenplus 500 Viên nén - Paracetamol 500mg