Danh sách

Eagle Brand Yellow Balm

0
Eagle Brand Yellow Balm - SĐK VN-19073-15 - Dầu xoa - Cao xoa. Eagle Brand Yellow Balm Cao xoa - 10g sản phẩm chứa Menthol 1,55g; Eucalyptus oil 1,95g; Methyl salicylat 0,80g; Camphor 0,4g; Peppermint Oil 1,0g

Eagle Brand Muscle Rub

0
Eagle Brand Muscle Rub - SĐK VN-16996-13 - Dầu xoa - Cao xoa. Eagle Brand Muscle Rub Dầu xoa bóp - Menthol 12,5%w/w; Methyl salicylate 40%w/w; Camphor 12,5%w/w

Androgel

0
Androgel - SĐK VN-19419-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Androgel Gel dùng ngoài - Mỗi gói 5g chứa Testosteron 50mg

Eligard 7.5mg

0
Eligard 7.5mg - SĐK VN-20434-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eligard 7.5mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate

Eligard 22.5mg

0
Eligard 22.5mg - SĐK VN-20433-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eligard 22.5mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate
Thuốc Fluomizin - SĐK VN-16654-13

Fluomizin

0
Fluomizin - SĐK VN-16654-13 - Thuốc phụ khoa. Fluomizin Viên đặt âm đạo - Dequalinium chloride 10mg

Zonegran viên nén 100mg

0
Zonegran viên nén 100mg - SĐK VN1-682-12 - Thuốc khác. Zonegran viên nén 100mg viên nén - Zonisamide

Bestatin 40

0
Bestatin 40 - SĐK VN-18849-15 - Thuốc khác. Bestatin 40 Viên nén bao phim - Simvastatin 40mg

Bestatin 10

0
Bestatin 10 - SĐK VN-19066-15 - Thuốc khác. Bestatin 10 Viên nén bao phim - Simvastatin 10mg

Bestatin 20

0
Bestatin 20 - SĐK VN-19067-15 - Thuốc khác. Bestatin 20 Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg