Danh sách

Lacepril 5

0
Lacepril 5 - SĐK VN-15341-12 - Thuốc tim mạch. Lacepril 5 Viên nén không bao - Lisinopril dihydrate

Lacepril tablet 10mg

0
Lacepril tablet 10mg - SĐK VN-15342-12 - Thuốc tim mạch. Lacepril tablet 10mg Viên nén không bao - Lisinopril dihydrate

Corytony tablets 50mg

0
Corytony tablets 50mg - SĐK VN-15340-12 - Thuốc tim mạch. Corytony tablets 50mg Viên nén bao phim - Losartan Kali

Ryxon-Brookes

0
Ryxon-Brookes - SĐK VN-15344-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ryxon-Brookes Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium

Ryxon-Brookes

0
Ryxon-Brookes - SĐK VN-15345-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ryxon-Brookes Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium

Quinoxo Brookes

0
Quinoxo Brookes - SĐK VN-15343-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Quinoxo Brookes Dung dịch tiêm truyền - Ofloxacin Hydrochloride