Danh sách

Metformin-AQP

0
Metformin-AQP - SĐK VN-6528-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin-AQP Viên nén bao phim - Metformin HCL

Metformin-AQP

0
Metformin-AQP - SĐK VN-6529-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin-AQP Viên nén bao phim - Metformin

Metformin-AQP

0
Metformin-AQP - SĐK VN-6530-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin-AQP Viên nén bao phim - Metformin HCL

Glipizide-AQP

0
Glipizide-AQP - SĐK VN-6527-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipizide-AQP Viên nén không bao - Glipizide

Glipizide-AQP

0
Glipizide-AQP - SĐK VN-6526-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipizide-AQP Viên nén không bao - Glipizide

Loratadine-AQP 10mg

0
Loratadine-AQP 10mg - SĐK VN-5125-10 - Thuốc khác. Loratadine-AQP 10mg Viên nén - Loratadin USP

Fluconazole-APQ

0
Fluconazole-APQ - SĐK VN-8519-09 - Thuốc khác. Fluconazole-APQ Viên nén không bao -

Atenolol-AQP

0
Atenolol-AQP - SĐK VN-6522-08 - Thuốc tim mạch. Atenolol-AQP Viên nén không bao - Atenolol

Atenonol-AQP

0
Atenonol-AQP - SĐK VN-6523-08 - Thuốc tim mạch. Atenonol-AQP Viên nén không bao - Atenolol

Cefaclor-AQP

0
Cefaclor-AQP - SĐK VN-6525-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefaclor-AQP Viên nang cứng - Cefaclor