Danh sách

Alpharay

0
Alpharay - SĐK VN-13593-11 - Thuốc khác. Alpharay Dung dịch tiêm - Các muối của Diatrizoic acid muối Meglumine; muối natri; hàm lượng iodine

Verni-Topbee 150

0
Verni-Topbee 150 - SĐK VD-23294-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Verni-Topbee 150 Viên nang mềm - Ursodeoxycholic acid 150mg

Verni-Topbee 300

0
Verni-Topbee 300 - SĐK VD-23295-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Verni-Topbee 300 Viên nang mềm - Ursodeoxycholic acid 300mg

Ultraray

0
Ultraray - SĐK VN-13594-11 - Thuốc dùng chẩn đoán. Ultraray Dung dịch tiêm - Iopamidol

Endorem

0
Endorem - SĐK VN-10887-10 - Thuốc dùng chẩn đoán. Endorem Dung dịch tiêm - Gadopentetate dimeglumin

Vemi-Teen 10

0
Vemi-Teen 10 - SĐK VD-23292-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vemi-Teen 10 Viên nang mềm - Isotretinoin 10mg

Verni-Teen 20

0
Verni-Teen 20 - SĐK VD-23293-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Verni-Teen 20 Viên nang mềm - Isotretinoin 20mg

Verni-full

0
Verni-full - SĐK VD-28515-17 - Thuốc hướng tâm thần. Verni-full Viên nang mềm - Citicolin (dưới dạng Citicolin sodium) 250 mg