Danh sách

Levofloxacin tablets 500mg

0
Levofloxacin tablets 500mg - SĐK VN-10909-10 - Thuốc khác. Levofloxacin tablets 500mg Viên nén bao phim - Levofloxacin

Pantoprazole sodium DR tablets 40mg

0
Pantoprazole sodium DR tablets 40mg - SĐK VN-13602-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantoprazole sodium DR tablets 40mg Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole sodium sesquihydrate

Czartan 25

0
Czartan 25 - SĐK VN-16223-13 - Thuốc lợi tiểu. Czartan 25 Viên nén bao phim - Losartan Kali 25mg

Rosuvastatin Tablets 10mg

0
Rosuvastatin Tablets 10mg - SĐK VN-17377-13 - Thuốc tim mạch. Rosuvastatin Tablets 10mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calci) 10mg

Rosuvastatin Tablets 20mg

0
Rosuvastatin Tablets 20mg - SĐK VN-17378-13 - Thuốc tim mạch. Rosuvastatin Tablets 20mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg

Rosuvastatin Tablets 5mg

0
Rosuvastatin Tablets 5mg - SĐK VN-17379-13 - Thuốc tim mạch. Rosuvastatin Tablets 5mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calci) 5 mg

Heavarotin 5

0
Heavarotin 5 - SĐK VN-17019-13 - Thuốc tim mạch. Heavarotin 5 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calcium) 5 mg

Heavarotin 10

0
Heavarotin 10 - SĐK VN-17018-13 - Thuốc tim mạch. Heavarotin 10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calcium) 10mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - SĐK VN2-96-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg

0
Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg - SĐK VN-10908-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg Viên nén bao phim - Cefpodoxim proxetil