Danh sách

Cebroton 1000

0
Cebroton 1000 - SĐK VN-7054-08 - Thực phẩm chức năng. Cebroton 1000 Dung dịch tiêm - Choline Alfoscerate

Cebroton 500

0
Cebroton 500 - SĐK VN-6018-08 - Thực phẩm chức năng. Cebroton 500 Dung dịch tiêm - Choline Alfoscerate

Kephazon

0
Kephazon - SĐK VN-10022-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kephazon Bột pha dung dịch tiêm - Cefoperazone

Juvepro 500mg Tablets

0
Juvepro 500mg Tablets - SĐK VN-1712-06 - Khoáng chất và Vitamin. Juvepro 500mg Tablets Viên nén-500mg - Ciprofloxacin hydrochloride

Hascovir

0
Hascovir - SĐK VN-2228-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hascovir Kem dùng ngoài-250mg/5mg - Acyclovir

Flunol

0
Flunol - SĐK VN-5200-10 - Khoáng chất và Vitamin. Flunol Viên nang - Itraconazole

Essenzon

0
Essenzon - SĐK VN-1216-06 - Khoáng chất và Vitamin. Essenzon Bột pha tiêm-1g Cefoperazon - Cefoperazone sodium

Ceftriaxone G.E.S 1g

0
Ceftriaxone G.E.S 1g - SĐK VN-9831-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftriaxone G.E.S 1g Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Ceftazidim Stragen 1g

0
Ceftazidim Stragen 1g - SĐK VN-5201-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftazidim Stragen 1g Bột pha tiêm - Ceftazidime

Ceftazidim Stragen 2g

0
Ceftazidim Stragen 2g - SĐK VN-5202-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftazidim Stragen 2g Bột pha tiêm - Ceftazidime