Danh sách

Ivaswft 7.5

0
Ivaswft 7.5 - SĐK VN-22119-19 - Thuốc tim mạch. Ivaswft 7.5 Viên nén bao phim - Ivabradin (dưới dạng Ivabradin oxalat) 7,5mg

Ivaswft 5

0
Ivaswft 5 - SĐK VN-22118-19 - Thuốc tim mạch. Ivaswft 5 Viên nén bao phim - Ivabradin (dưới dạng Ivabradin oxalat) 5mg

Prezel 150

0
Prezel 150 - SĐK VN-21816-19 - Thuốc hướng tâm thần. Prezel 150 Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Prezel 75

0
Prezel 75 - SĐK VN-21817-19 - Thuốc hướng tâm thần. Prezel 75 Viên nang cứng - Pregabalin 75mg

Venocity

0
Venocity - SĐK VN-22121-19 - Thuốc hướng tâm thần. Venocity Dung dịch tiêm - Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 1000 mg