Danh sách

Ethanol tinh luyện 96% (tt/tt)

0
Ethanol tinh luyện 96% (tt/tt) - SĐK VD-23996-15 - Thuốc khác. Ethanol tinh luyện 96% (tt/tt) Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi 1 lít Ethanol tinh luyện 96% chứa Ethanol nguyên liệu 96% 1,2 lít; Nước ăn uống vđ 3 lít