Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-22362-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột pha dung dịch uống - Mỗi gói 27,9g chứa Natri clorid 3,5g; Kali clorid 1,5g; Natri citrat dihydrat 2,9g; Glucose khan 20g

Ceteco Pred 5

0
Ceteco Pred 5 - SĐK VD-22021-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ceteco Pred 5 Viên nén - Prednisolon 5 mg

Papiseus

0
Papiseus - SĐK VD-19211-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Papiseus Viên nén bao phim - Pseudoephedrin HCl 60 mg; Loratadin 5mg

Papiseus

0
Papiseus - SĐK VD-19211-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Papiseus Viên nén bao phim - Pseudoephedrin HCl 60 mg; Loratadin 5mg

Cetecolekaton

0
Cetecolekaton - SĐK VD-19210-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cetecolekaton viên nén - Pseudoephedrin HCl 60 mg; triprolidin HCI 2,5 mg

Cetecolekaton

0
Cetecolekaton - SĐK VD-19210-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cetecolekaton viên nén - Pseudoephedrin HCl 60 mg; triprolidin HCI 2,5 mg

Domperidon

0
Domperidon - SĐK VD-21127-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Domperidon Viên nén - Domperidon maleat 10 mg

Berberin 50 mg

0
Berberin 50 mg - SĐK VD-22018-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Berberin 50 mg Viên nén bao phim - Berberin clorid 50 mg

Lumethem 40/240

0
Lumethem 40/240 - SĐK VD-10623-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lumethem 40/240 - Artemether 40mg, Lumefantrin 240mg

Ceteco metronidazol

0
Ceteco metronidazol - SĐK VD-22020-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceteco metronidazol Viên nang cứng - Metronidazol 500 mg