Danh sách

Thuốc Philexo - SĐK VD-28589-17

Philexo

0
Philexo - SĐK VD-28589-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Philexo Viên nang cứng - Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

Ladyvagi

0
Ladyvagi - SĐK VD-32596-19 - Thuốc phụ khoa. Ladyvagi Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin sulfat 35.000 IU; Nystatin 100.000 IU; Polymycin B sulfate 35.000 IU
Thuốc Colvagi - SĐK VD-21150-14

Colvagi

0
Colvagi - SĐK VD-21150-14 - Thuốc phụ khoa. Colvagi Viên nang mềm đặt âm đạo - Nifuratel 500mg; Nystatin 200.000IU
Thuốc Nyvagi - SĐK VD-21567-14

Nyvagi

0
Nyvagi - SĐK VD-21567-14 - Thuốc phụ khoa. Nyvagi Viên nang mềm đặt phụ khoa - Nifuratel 500mg; Nystatin 200.000IU
Thuốc Cerelox - SĐK V12-H12-14

Cerelox

0
Cerelox - SĐK V12-H12-14 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cerelox Viên nang mềm - Cao lá Bạch quả 40mg

Vagicare

0
Vagicare - SĐK VD-19715-13 - Thuốc khác. Vagicare Viên nang mềm đặt âm đạo - Promestriene 10mg

Trivamid

0
Trivamid - SĐK VD-19714-13 - Thuốc khác. Trivamid Mỡ bôi da - Natri fusidat100mg

Sodiful

0
Sodiful - SĐK VD-19712-13 - Thuốc khác. Sodiful Mỡ bôi da - Natri fusidat 200mg

Phils-Lin

0
Phils-Lin - SĐK VD-19709-13 - Thuốc khác. Phils-Lin Viên nang mềm - L-Cystine 500mg

Viponat

0
Viponat - SĐK VD-21159-14 - Thuốc khác. Viponat Viên nang mềm - DL-alpha tocopherol 400IU